HemBarnkörLovsångsteametUng TroInternat. arbeteLänkar
---FörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbeteKontakt

Maj 2024

To 2 16.00 Verksamhetsrådet
19.00 Levande Tro


Sö 5 10.30 Gudstjänst
Tema: ”Förlåtelsens djup” (Ef 1:7-9)
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Inger Lindberg

Ti 7 11.00 Andrum

On 8 18.00 Barnkören
(OBS! Terminsavslutningen är flyttad från 15 maj till 8 maj.)

To 9 Ingen bönesamling
(Kristi himmelfärdsdag)

Sö 12 10.30 Gudstjänst med nattvard
Tema: ”Allt sammanfattas i Kristus” (Ef 1:10-12)
Mötesledare: Anna-Carin Ragnarsson.
Sång: Lars-Axel Nordell och Anna-Carin Ragnarsson.
17.00 Betakurs

Ti 14 11.00 Andrum

On 15 Ingen barnkör
(Terminsavslutning har flyttats till 8 maj.)

To 16 19.00 Bönekväll
(övriga församlingar inbjudna)

Lö 18 9.00-13.00 Arbets- och städdag
i och vid Tunadalskyrkan
Tag med eget fika

Sö 19 10.30 Vandringsgudstjänst utefter Kölstaån.
Samling vid Tunadalskyrkan.
Tema: ”Den helige anden” (Ef 1:13-14)
Eva Andreas ansvarar.
Efter vandringen möts vi i Tunadalskyrkan
och äter medhavt fika.
Vid regn i Tunadalskyrkan.

Ti 21 11.00 Andrum

To 23 19.00 Levande Tro
(Detta är sista Levande Tro innan sommaruppehållet.)

Sö 26 11.00 Gemensam gudstjänst
i Pingstkyrkan

(Obs tiden)
Predikan: Anna Olsson
17.00 Betakurs

Ti 28 11.00 Andrum

To 30 Tidigare annonserat Levande Tro inställt!
(Sista Levande Tro innan sommaruppehållet var den 23 maj.)

   

Vad händer i församlingen?Mars 2024

April 2024

Maj 2024

Juni 2024
© 2024