Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
---FörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---


FÖRSAMLINGENS VISION

 

Tunadalskyrkans församlings vision

Antagen vid gemensamt församlingsmöte 2010 06 14

 

1.      Ett uppdrag för att möta människor

Församlingen har i uppdrag att, i vår omgivning, berätta om kristen tro så att människor kan finna vägen till Jesus Kristus och växa i sin tro.

Församlingen har i uppdrag att visa omsorg om människor i vår närhet som är i särskilt behov av stöd och hjälp.

 

2.      En gemenskap för alla

Församlingen kännetecknas av lyhördhet och öppenhet gentemot alla människor. I vår kyrka finns plats för alla – barn och vuxna, troende och sökare – och tillsammans kan vi hjälpas åt med livet.

 

3.      Rum för försoning

Församlingen vill skapa rum, tid och plats för möten mellan Gud och människor och människor emellan, där kärlek, omtanke och förlåtelse kan erbjudas.

 

4.      En kyrka i tiden

Församlingen vill vara attraktiv för alla generationer. Här finns möjlighet till vila, eftertanke och djup, men också till kreativitet och engagemang som skapar intresse för livsfrågorna i vår tid. Vi vill leva i medvetenhet om skeenden i vår tid och vara i dialog med människor i och utanför vår kyrka både i Sverige och i världen.

 

5 Ekumenik

Församlingen vill leva i ekumenisk öppenhet och samverka med andra församlingar

 

 

 
© 2014, 2017, 2019