Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
---FörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---


Internationellt arbete

Vår församling har tidigare varit med som stöttande församling för Equmeniakyrkans missionärer Andrea och Petter Hermansson.
De har i flera år varit verksamma i Ecuador. Men har nu avslutat sin verksamhet där.

Vår församling kommer från och med den 1 september 2023 istället att stötta missionärerna Gunilla och Veasna Bun.
De är verksamma som missionärer i Thailand (bland Karenerna i Chiang Mai).
Vår församling kommer att stötta dem både ekonomiskt och i förbön.

 

För att stötta Gunilla och Veasna Bun ekonomiskt kan man ge sin gåva via Equmeniakyrkan.

Ange alltid ”43810 Köping” (obs, nytt nummer efter bytet av missionärer), så får vi vid årets slut en sammanställning av hur mycket pengar som skickats in.

Bankgironummer 900-3286

Plusgironummer 90 03 28-6

Swishnummer 900 32 86 (Observera att tackrutan är röd vid gåvor till 90 konto. Vid vanliga överföringar är denna ruta grön.)

För att ge gåvor till Equmeniakyrkans mission i allmänhet används också ovanstående nummer. Ange då ”internationellt” i meddelande. Då får inte församlingen något meddelande.

Det går också att ge sin gåva via Autogiro. Speciella blanketter finns i Tunadalskyrkan.
Eller alternativt via vår församlings bankgironummer 983-5281. Ange att gåvan gäller missionärerna.

För mer information om Equmeniakyrkans internationella arbete se
https://equmeniakyrkan.se/internationellt/

https://equmeniakyrkan.se/category/blogg/internationella/

 

 
© 2019-2020, 2023