HemBarnkörLovsångsteametUng TroInternat. arbeteLänkar
---FörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbeteKontakt

April 2024

Ti 2 11.00 Andrum

On 3 18.00 Barnkören inställd
(Påsklov)

To 4 19.00 Levande Tro

Sö 7 10.30 Gudstjänst
Tema: ”Till de heliga”
(Ef 1:1-2)
Predikan: Göran Strömberg
Mötesledare: Pirkko Rupponen

Ti 9 11.00 Andrum

On 10 18.00 Barnkören

To 11 19.00 Levande Tro

Sö 14 10.30 Gudstjänst
Tema: ”Välsignelse”
(Ef 1:3-6)
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Anette Karlsson
Sång: Sorby gospel
Gemensamt för Östanås-
och Tunadalskyrkan
Kyrkkaffe
17.00 Betakurs

Ti 16 11.00 Andrum

On 17 18.00 Barnkören

To 18 19.00 Bönekväll
(övriga församlingar inbjudna)

Sö 21 10.30 Nattvardsandakt
Birgitta Persson,
Anna-Carin Ragnarsson, Lars-Axel Nordell.
Insamling till Equmeniakyrkans
nationella arbete.
Kyrklunch.

Ti 23 11.00 Andrum

On 24 18.00 Barnkören

To 25 19.00 Levande Tro

Lö 27 16.00 Konsert
(Entré)
Arr: Kammarmusikföreningen

Sö 28 10.30 Gemensam gudstjänst
Predikan: Martin Lindholm
Mötesledare: Christine Lindberg
Sång: Lovsångsteamet
Kyrkkaffe: Serveringsgrupp
Utgångskollekt till sjukhuskyrkan
17.00 Betakurs

Ti 30 11.00 Andrum

   

Vad händer i församlingen?Mars 2024

April 2024

Maj 2024

Juni 2024
© 2024