HemBarnkörLovsångsteametUng TroInternat. arbeteLänkar
---FörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbeteKontakt

Juni 2024

Lö 1 16.00 Konsert
(Entré)
Arr: Kammarmusikföreningen
 
Sö 2 10.30 Gudstjänst
Tema: ”Bön och förbön” (Ef 1:15-17)
Predikan: Göran Strömberg
Mötesledare: Birgitta Persson

To 6 18.00 Nationaldagsbön
Bönevandring med start utanför Tunadalskyrkan.
Tillsammans med de andra frikyrkorna i Köping
går vi i små grupper och ber för vår stad och vårt land.

Sö 9 10.30 Andakt
Tema: ”Hoppet och tron” (Ef 1:18-21)
Mötesledare: Ingemar Andreas och Inger Lindberg
Församlingsmöte
Vi beställer pizza till lunch.
17.00 Betakurs

Ti 11 11.00 Andrum

To 13 Tidigare annonserat Levande Tro inställt!
(Sista Levande Tro innan sommaruppehållet var den 23 maj.)

Sö 16 10.30 Gudstjänst
Tunadalskyrkan 60 år
Tema: ”Kristus – Herre över allt” (Ef 1:22-23)
Predikan: Anna Olsson
Kyrklunch: Serveringsgrupper
Samkväm med tillbakablickar och visioner framåt.
Dagen avslutas med nattvard.

Sö 23 Midsommar
(Ingen gudstjänst i Tunadalskyrkan.)


Sö 30 10.00 Gemensam gudstjänst
i Pingstkyrkan

(Obs. tiden)

   

Vad händer i församlingen?Juni 2024

Juli 2024

Augusti 2024

September 2024
© 2024