HemBarnkörLovsångsteametUng TroInternat. arbeteLänkar
---FörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbeteKontakt

Mars 2024

Sö 3 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Birgitta Persson

Må 4 Församlingsdialog-24
i Örebro eller digitalt

Ti 5 11.00 Andrum

On 6 18.00 Barnkören

To 7 19.00 Levande Tro

Sö 10 10.30 Knytisgudstjänst
Alla har möjlighet att medverka
Mötesledare: Anette Karlsson
Musik: Lotta Ruin
Insamling till pastors-
och diakonutbildning

Ti 12 11.00 Andrum
18.15 Styrelsemöte


On 13 18.00 Barnkören

To 14 19.00 Levande Tro

Lö 16 -
Sö 17
Lördag 10.00 - Söndag 10.00
Bönedygn.


Sö 17 10.30 Gudstjänst för alla åldrar
Mötesledare: Anna Olsson
Sång: Barnkören
Kyrkkaffe (frivilliga)
17.00 Betakurs

Ti 19 11.00 Andrum

On 20 18.00 Barnkören

To 21 19.00 Bönekväll
(övriga församlingar inbjudna)
Lö 23 16.00 Konsert
(Entré)
Arr: Kammarmusikföreningen

Sö 24 Ingen gudstjänst
Besök gärna annan kyrka

Ti 26 11.00 Andrum

On 27 18.00 Barnkören
19.00 Avslutning av fasteperioden

Bön och samtal
Ta med eget kvällsfika

To 28 19.00 Getsemanestund med nattvard
i Pingstkyrkan

Fr 29 11.00 Långfredagsgudstjänst
i Östanåskyrkan

(obs tiden)
Predikan: Anna Olsson

Sö 31 10.30 Påskdagsgudstjänst
Predikan: Janne Ternvall
Mötesledare: Anna Olsson
Sång: Lovsångsteamet
Kyrkkaffe: Serveringsgrupp
Gemensamt för Östanås-
och Tunadalskyrkan

   

Vad händer i församlingen?Mars 2024

April 2024

Maj 2024

Juni 2024
© 2023-2024