Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

  Predikningar  
2020-09-06 Trofast är han som kallar er
  1 Thess 5:23,24
  För ungefär 50 år sedan kom tanken på att bli pastor som en blixt från en blå himmel. Det kändes inte bekvämt och jag hade en lång väg att gå innan jag till slut helt och fullt bejakade det. Men 5 år senare hade jag blivit antagen till Svenska Missionskyrkans dåvarande pastorsutbildning på Teologiska Seminariet på Lidingö. Och det var dags för ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-08-16 Vi vill tjäna Herren
  Josua 24:16-18, Ps 28:6-9
  Den gamle Josua kunde se tillbaka på ett innehållsrikt liv. Han var ung när Mose kom och berättade att han mött Gud i en brinnande buske, och att Herren hade lovat att hjälpa folket ut ur den 400-åriga fångenskapen i Egypten. Josua hade varit med när folket efter många vedermödor stod vid Röda Havet och såg kungens härar ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-08-09 Välsignelse
  4 Mos 6:22-26
  Vi har en ganska ny bil. De senaste månaderna har vi inte kört så mycket, eftersom sammanträden och samlingar varit tillgängliga digitalt, och det har mest blivit korta körningar i stan. Och så en dag så vägrade bilen att starta. Jag hade kört dit jag skulle, men när jag skulle därifrån var det omöjligt att komma igång. Jag ringde ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-06-14 Herren skall strida för er
  2 Mos 14:13-16, 19-22
  Förra söndagen handlade predikotexten om hur Mose mitt i sin vardagliga gärning bland fåren i öknen fick ett möte med Gud vid en brinnande buske, och fick uppdraget att befria Israels folk från Egyptens betryck. Mose stretade emot, men Gud lovade honom sin närhet och ledning, att han skulle få hjälp av sin bror Aron, och att den stav han hade i handen skulle ha en viktig roll. Med den skulle han på ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-06-07 Mose kallas till tjänst för Herren
  2 Mos 3:1-15
  Han hade ett bra och välordnat liv, hustru och barn, en fast anställning hos sin svärfar, han visste vad han hade, om än det kanske var lite långtråkigt att bara gå omkring i öknen med svärfaderns får. Men samtidigt kunde han inte slappna av helt, han var tvungen att se till att djuren hade bra bete, tillgång till vatten, beskyddades från rovdjuren och inte ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-05-17 Paulus i Rom - och sedan?
  Apg. 28:14–30
  Så har vi under ett år i Tunadalskyrkan fått följa framväxten av den första kyrkan, och gjort det genom läkaren Lukas ögon, som noga efterforskat allt och också själv varit med en del av tiden, Vi har fått möta framgång och glädje, vi har fått möta diskussioner om tolkning av lärofrågor, vi har fått möta motstånd mot ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-05-10 Hinder efter vägen
  Apg 27:1-28:15
  I den medarbetargrupp i Equmeniakyrkan som möts några gånger per termin i Västmanland har vi det senaste året läst delar ur Magnus Malms bok ”Fri att tjäna”. I det kapitel vi samtalade om i veckan är titeln ”att orientera sig i ett nytt landskap” – ett tema som känns oerhört aktuellt med tanke på den rådande pandemin. Men inte bara utifrån den, utan ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-05-03 Att vara ett vittne för den uppståndne mitt i svåra omständigheter
  Apg 25:1-26:32
  Vi är många i dessa dagar som längtar efter normalläget igen. Att kunna träffas, krama om varandra, inte ha begränsningar i hur vi får röra oss, kunna besöka gudstjänster, kulturarrangemang och leva livet som vi ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-04-19 Ni skall få kraft
  Apg 21:26-24:27
  Equmeniakyrkans tema är att vara en kyrka för hela livet – där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och hela världen.
I Apostlagärningarna som skrivits av Lukas, som noga efterforskat allt och ibland också varit ögonvittne, beskrivs hur allt börjar, hur vissheten om ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-04-12 Han är uppstånden!
  Påskdagen Matt 28:1-20
  Så får vi än en gång mötas av påskens dramatiska händelser. Många personer är inblandade, många känslor beskrivs, det är kaos hos många, det är frågor inför vad som händer, man kan inte förstå att det överhuvudtaget sker, och ännu mindre hur det ska kunna bli ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-03-22 Paulus avskedstal mm
  Apg 20: 1-21:2
  De senaste veckorna har vi sett hur allting ändrar sig mycket snabbt, hur det som varit planerat omkullkastas och hur vi får ta dag för dag för att se hur utvecklingen blir.  Aposteln Paulus fick också möta detta, men på helt andra grunder än det vi gör idag. Han ville olika saker, ville resa till olika ställen. Ibland hindrades ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-03-15 Evangeliet kommer till Efesos
  Ef 18:18-20:1
  Det är en innehållsrik text vi har i dagens avsnitt av Apostlagärningarna. Paulus avslutade sin andra missionsresa, gjorde sedan ett besök i församlingen i Jerusalem hos församlingen där, och återvände sedan till den församling som en gång sänt ut honom, Antiochia. Men han hade inte ro att stanna kvar ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-03-08 Resa med både medgång och motgång
  Apg 17:1-18:12
  Reseskildringar kan vara korta eller långa, Vi får ofta se bilder som beskriver omgivningarna och det ytliga, men det inte alltid så lätt att förstå upplevelser och det som händer i den som skildrar.
I dagens text hamnar vi i en slags reseskildring som mer handlar ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-02-16 Tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad
  Apg 15:36 – 16:40
  Tunadalskyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan med församlingar över hela landet. Varje år har kyrkan ett tema, och i år har det rubriken ”till jordens yttersta gräns” med utgångspunkt i Jesus befallning att hans lärjungar skulle berätta om honom och sprida budskapet utan några begränsningar. I Apostlagärningarna i Nya Testamentet berättas om hur kyrkan ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-02-09 Den helige ande och vi har beslutat
  Apg 15:1–35
  Hur beskriver man ett skeende? Ja, det beror i högsta grad på den som beskriver, om det finns ett utanförperspektiv, om det finns ett innanförperspektiv, om det är stundens ingivelse, eller om man har kontrollerat fakta, och samma sak kan ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-01-26 Budet går vidare
  Apg 12:24-14:28
  Idag har en frälsare fötts åt er, var ängelns hälsning till herdarna i den första julnatten - en frälsare - en räddare, Jesus som genom sitt liv, genom sin död på korset banade väg för oss, för alla som tror så att vi kan få ett rätt förhållande till Gud, ja ett så nära förhållande att vi får vara Guds barn, med tillgång till allt han vill ge: kärlek, glädje, närhet, frid, kraft, styrka, nya möjligheter. Det enda som krävs för att ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2020-01-12 Dela med dig
  Apg 11:19-12:23
  För knappt 10 år sedan bildades vår församling, och när vi läser årsberättelser och verksamhetsplaner kan vi konstatera att det hänt en hel del under åren. Grunden är densamma, att göra Jesus känd och trodd, men formerna växlar, en del människor finns inte kvar, andra har kommit till, och det handlar om att i varje ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-12-15 Evangeliet åt alla
  Apg  9:31-11:18
  Så här års är det många som gör julspel av olika slag. Man har ett manus, man skaffar skådespelare, övar och alla vet vad de ska göra, och det är regissören som har sista ordet hur det ska se ut. Och slutprodukten brukar bli bra, efter en del slit och ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-11-24 Saul möter Jesus och får sitt liv förvandlat
  Apg 8:1-3, 9:1-30
  När Lukas i Apostlagärningarna återberättar vad som hände i den första kristna tiden, för han in personer i handlingen som man inte förstår varför de finns med, men efterhand som man läser så inser man att de har en speciell betydelse. När det i fjärde kapitlet berättas hur man sålde egendom för att kunna dela med sig till sina kristna syskon nämns om en man, Barnabas, Tröstens son, ursprungligen från ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-11-17 Guds ord bär inte bojor!
  Apg 8:4–40
  Den första kristna församlingen växte fram i Jerusalem och formades av dem som kom till tro, och allt var frid och fröjd. Men så började några av de grekisktalande judarna ifrågasätta den kristna tron och dess företrädare, främst Stefanos, som var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Men av någon anledning ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-10-27 Stefanos – den förste martyren
  Apg 6:8–8:1
  Den första kristna kyrkan hade det bra, många människor kom till tro, mycket hände av under och tecken och många stöttade både direkt och indirekt. Det blev en konflikt i samband med att man delade ut mat, där de grekisktalande änkorna kände sig åsidosatta, men det löstes genom att man tillsatte en grupp ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-10-20 Kärlek
  Ps 103
  Den 103 psalmen i psaltaren är en psalm med rikt innehåll. Under vår konferens har vi lyft fram några begrepp som är aktuella också för oss idag så många år senare; Syndernas förlåtelse, nåd, barmhärtighet, gudsfruktan, hur han ger allt gott och mättar vårt begär och nu idag har vi kommit till ordet ”kärlek”, ett ord som vi använder på så många olika sätt och som ibland nästan känns som att det förlorat sin ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-09-29 Man måste lyda Gud mer än människor
  Apg 5:12-42
  ”Gud, låt oss leva i den himmelska visionen” ber en sångförfattare. Den bönen är formulerad för inte så länge sen, men skulle säkert kunnat användas också på apostlagärningarnas tid. Hjälp oss att kunna utföra ditt uppdrag, att gå ut och göra alla folk till lärjungar, visa oss hur det ska gå till. Och så har vi lyckligtvis fått Lukas efterforskningar som en ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-09-22 Den första församlingens framväxt
  Apg 4:32- 5:11, 6:1-7
  Det finns ett begrepp som det talas ganska mycket om i frikyrkosammanhang idag, nämligen församlingsplantering, och Equmeniakyrkan har som målsättning att grunda 50 nya församlingar eller gemenskaper till 2025. Och tanken är att det är etablerade församlingar som sträcker sig utåt och bildar nya församlingar. Precis som det var den första kristna tiden. De som kom till tro tyckte att det var så viktigt, att de ville berätta om det ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-09-08 Till jordens yttersta gräns
  Matt 28:18-20, Apg 1:8
  Ni skall få kraft när den helige ande kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns
Det var Jesus utmaning och löfte till sina lärjungar innan han lämnade dem. Ett uppdrag som lever vidare idag och genom oss. Var finns jordens yttersta gräns? Finns det någon sådan? Kanske skulle man kunna säga att den börjar där var och en av oss står och ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-06-30 Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört
  Apg 4:13-31
  Lärjungen Petrus kunde se tillbaka på många händelser med Jesus. En dag när han var ute och fiskade, kom Jesus gående och började prata med dem som fiskade och det slutade med att han gav dem ett uppdrag: ni skall bli människofiskare. Och de fick vara med om mycket: helande, upprättelse, ja t o m att få gå på vatten. Men så hände det oväntade. Jesus blev tillfångatagen och dömd ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-06-09 Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er
  Pingstdagen Apg 1:8, 2:1-11
  Att fira högtider är viktigt för oss, dels för att traditioner ska hållas vid liv, men också för att kunna mötas till fest och glädje, och för att det finns något gemensamt som många kan dela. Nu när vi firar pingst så är vi insatta i en mycket större tradition än ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-05-12 Vem ser vi när vi ser på Jesus?
  Vi lever i tiden mellan påsk och pingst. För oss handlar det om en sträcka mot vårvärme och sommar, om att börja se fram emot semester och ledighet, att se till att trädgårdarna blir omskötta, och inte minst om avslutningar av olika slag i ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-05-05 Den gode herden
  3 sönd i påsktiden Ps 23
  Vi använder många ord, inte minst i kristna sammanhang som är så självklara, som ger associationer, som säger så mycket, men som om vi ska försöka förklara vad det egentligen innebär kan vara svårt. Ta till exempel begreppet ”herden” som är temat för dagens texter. Hur vi förstår det, beror på förförståelse, har vi sett en ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-04-21 Jesus lever
  Påskdagen
  Det var något extraordinärt som hände på påskdagsmorgonen, något som egentligen vände världshistorien. Ondskans makt krossades, Guds uppståndelsekraft som uppväckte Jesus var verksam och gavs sedan vidare till oss, och budskapet om detta var en mycket viktig ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-04-14 Vägen till korset
  Palmsöndagen Matt 21:1-11, Fil 2:5-11
  Vilken dag det måste ha varit för alla dem som fanns med i Jerusalem den där dagen när Jesus red ner för Olivberget på en åsna. Det måste väl ha varit höjdpunkten i hans liv och ett starkt bevis på hans framgång. Nu fick han ta emot folkets ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-04-07 Försonaren
  5 i fastan II Apg 4:1-12
  Påsken ligger ju väldigt sent i år, och det innebär att det får konsekvenser också i kyrkoårets texter. Idag är det femte söndagen i fastan, en söndag som bara finns de år som påsk ligger så sent som i år. Temat är försonaren och en av texterna är från apostlagärningarna. Det handlar om vad som ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-03-17 Den kämpande tron
  Luk 7:36-50
  Vad är det egentligen som är riktigt och viktigt? Ja, den frågan kan man ställa efter att ha läst dagens evangelietext. Istället för en lugn stilla måltid med god gemenskap och samtal, blev det dramatik och en helt annan vändning än vad kvällens ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-03-10 Prövningens stund
  1 i fastan, Matt 16:21-23, Ps 31:2-6
  Vi är inne i fastetiden i kyrkoåret och får följa Jesus på hans väg mot lidande, död och uppståndelse. Han har under tre års tid gjort fantastiska saker, människor har förundrats, fått sina liv förvandlade, och det har bara gått åt ett håll, uppåt och blivit bättre och bättre, åtminstone om man frågar hans lärjungar. De har gång på gång fått se det oväntade, de har själva fått prova på och utifrån ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-02-24 Det levande Ordet
  Ps 119:129-135
  Det levande ordet är tema för dagens texter i kyrkoåret, och det är många infallsvinklar när man börjar tänka på vad det betyder. Vad är det som gör att ord får liv? Eller motsatsen att de faller platt till marken, som de också kan göra?
Låt mig ge några ögonblicksbilder från ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2019-02-10 Guds vapenrustning
  Ef 6:10-18
  Förra helgen hade vi glädjen att vara med på ett bröllop. Det var lite kallt och kulet i det gamla slottet där allt hölls, men värmen från brudparet, deras blickar till varandra, deras handtryckningar som sade: Du och jag hör ihop, vi har fått något alldeles speciellt som ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-12-16 Trons konsekvenser
  Fil 4:8-23
  Filipperbrevet är inte så långt, men ändå oerhört innehållsrikt. Det är flera av verserna vi ofta citerar, och som på ett sätt kan sägas vara en sammanfattning av Paulus hälsning till Filipperna. Att de ska tänka på att de har sin tillhörighet i Kristus och nödvändigheten av en nära relation till honom, med vissheten om att han ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-12-02 Jesus står vid dörren och knackar på
  Första Advent Upp 3:20-22
  Vi är inne i den tid på året när vi tänder mer ljus än vanligt, i ljusstakar, i fönster. Vi gör det för att det blir mörkare och mörkare ute, men också för att påminna oss om honom som sade: jag är världens ljus, som vill komma till vårt mörker och lysa upp. För mörker kan se ut på så många sätt, inte bara att det är frånvaro av dagsljus, utan genom det som händer runt ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-11-25 Gläd er i Herren
  Fil 3:17-4:7
  Paulus uppmanar  gång på gång i sitt brev till Filipperna att de ska vara glada: Gläd er . Ibland kan man känna att det är så mycket som gör att jag inte kan vara glad, och hur kan någon säga Var glad till mig, vet han /hon inte hur verkligheten ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-11-18 Hinder och möjligheter i relationen till Jesus
  Fil 3:1-16
  Aposteln Paulus hade under en av sina resor fått se en syn, där en man från Makedonien vädjade om hjälp, och det ledde till att han kom dit och till Filippi, en romersk koloni i Makedonien. Där hade han träffat en affärskvinna Lydia, från Thyatira, som kom till tro på Jesus. Där hade han också tillsammans med sin följeslagare Silas blivit fängslad och fastsatt i en stock längst inne i ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-10-20 Bön
  Förklaring: Det här är mer ett bibelstudium än en predikan. Första avsnittet handlar om Jesus som bedjare och det andra om vad Jesus sade om bön. Till första avsnittet hade jag ett stort hjärta, och sedan satte jag efter hand upp lappar med de ord som är stor text på i den löpande texten. I andra delen använde jag en T-shirt som symboliserar lärjungarna, och satte lappar på den med de ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-10-07 Gud är den som verkar i er
  Fil 2:12-30
  Ett brev ska ju egentligen läsas i sin helhet, inte hackas sönder som det blir när man tar upp det i olika delar. För det är ju så att det hela tiden byggs upp ett scenario, att tankarna går runt ett tema och att Paulus på många olika sätt försöker hjälpa församlingen i Filippi att ta sin tro på allvar, att inte låta någon ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-09-30 Medborgare i Guds rike
  Fil 1:27-2:11
  Att vara medborgare i ett land medför både rättigheter och skyldigheter. I Sverige har vi ex religionsfrihet, tryckfrihet, näringsfrihet, rätt till sociala insatser, sjukvård, polis, osv och inte minst att ha möjlighet att få rösta i riksdagsvalet. Men det innebär också skyldigheter, att betala skatt, att följa lagar och förordningar. Och om något skulle hända i relation till ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-09-23 Att tänka Kristuslikt
  Fil 1:1-26
  Brev kan vara väldigt formella och skrivna på sådant sätt att man knappt kan förstå innehållet, men de kan också vara personliga och ge glimtar av situationen både hos avsändare och mottagare. Vilken förmån för oss att vi får en inblick i relationen mellan Paulus, den andlige fadern och församlingen i Filippi, hans andliga ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-06-10 Att vara i Guds nu
  Dom 6:7-16
  I psalmen vi började gudstjänsten med sjöng vi: ”Så lev Guds nu, av hans nåd får du ta mot var stund ur hans hand”.
Vår bibel är fylld av nedslag i Guds nu, i en specifik situation, när Gud ger möjligheter, när Gud har ett särskilt ärende, och när människor gensvarar och går in i olika ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-05-27 Plötsligt händer det
  Apg 10:1-48
  Plötsligt händer det, ja så säger ett reklamerbjudande. Men när vi läser apostlagärningarna kan vi gång på gång få se hur faktiskt det oväntade händer, hur Gud själv tar tag i saker och människor bara förvånas över det som sker. Men samtidigt verkar det finnas ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-05-13 Från påsk till pingst
  5 Mos 31:6-8
  Var inte rädda, Herren din Gud går själv med dig! Så lät hälsningen till folket som vi läste tidigare i gudstjänsten. Herren skall vara med dig, Han sviker dig inte och överger dig inte.
Israels folk med Josua i spetsen som hade vandrat 40 år i öknen och nu var på ...
  Eva Andreas
Läs predikan
   
   
   
2018-04-22 Älska Herren, varandra och dig själv
  Mark 11:15-12:34
  ”Drevet går”, ja så skulle man kunna rubricera de olika avsnitten vi läst. Vi är tillbaka innan påskens händelser, och får vara med i spelet om att kunna hitta något att anklaga Jesus för, så att de styrande får honom ur vägen. Den ene efter den andre skickas fram för att om möjligt hitta något att sätta dit Jesus för, och kommer med den ena omöjliga frågan efter den andra, inte minst utifrån teologiska utgångspunkter, men de lyckas inte särskilt väl i sitt ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-04-01 Jesus lever
  Mark 16:1-20
  Så får vi mötas i glädje och lovsång över att Jesus har blivit levande igen, och finns här mitt ibland oss när vi möts till gudstjänst. Men den där morgonen vi läser om i texten var det ingen klang- och jubelkänsla, tvärtom, kvinnorna kom med tunga steg, fyllda av sorg och vemod, fyllda av frågan om hur de skulle komma in i klippgraven som hade en stor sten som dörr, fyllda av alla tankar runt det som hade skett – hur Jesus hade korsfästs, dött och slutligen ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-03-18 Jesu uppdrag och människornas förvirring
  Mark 14:26-15:15
  Det är en oerhört naken och utlämnande skildring vi får del av i dagens texter, det handlar om svek, om manipulation, om hur lärjungarna får vara en del av det Gud skrivit om i profetiorna för länge sen, om hur makthavarna också får gå Guds ärenden, även om det verkar precis tvärtemot. Och mitt i allt ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-03-11 Var vakna
  Mark 13:32-14:25
  Det senaste halvåret har det talats mycket om vikten av krisberedskap i vårt land, och att ansvaret ligger på den enskilde att se till att man har mat, vatten mm så att det räcker ett antal dygn om något skulle hända. Vi tar till oss budskapet på olika sätt. Det lättaste är kanske att tänka att det inte är någon risk, det kommer inte att ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-02-25 Nya lärdomar tillsammans med Jesus
  Mark 6:30-7:37
  Man brukar säga att alla är barn i början, det vill säga att man lär sig efterhand. När jag för många år sedan började min pastorsutbildning handlade den första kursen om religionsfenomenologi, bara namnet är svårt, och innehållet var inte heller självklart. Vi läste om religioner, om avgudar, om hur man tänker inom olika ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-02-11 Gudsrikets krafter i rörelse
  Mark 4:30-5:43
  De var människor mitt i livet, med olika tankar, olika känslor, med oro, längtan, yttre omständigheter som de inte rådde på, med akuta händelser som krävde ett snabbt ingripande, kort sagt, människor precis som du och jag. Men de fick vara med om hur gudsrikets krafter var i rörelse, gudsriket som börjar i det ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-01-28 Att se med Jesu ögon
  Mark 1:40-3:12
  Det är intressant att läsa ett längre avsnitt ur Markusevangeliet, och se på hur många sätt Jesus verkade. Det ena var inte det andra likt, och det är så gott att se det, eftersom vi är olika och att han därför kan möta oss också utifrån just de förutsättningar ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2018-01-14 Vem är Jesus? Hur började det?
  Mark 1:1-39
  Så får vi under en termin läsa Markusevangeliet och hans berättelser om Jesus.
Hur förklarar man en människas liv på några få rader? De fyra evangelisterna gör det på lite olika sätt och med olika utgångspunkter. Matteus var en av Jesus lärjungar, tullindrivare. Han fick själv uppleva vem Jesus var och kunde som ögonvittne ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-11-05 Herre till dig får jag komma
  Allhelgonahelgen
  I vår psalmbok finns psalmen ” Herre till dig får jag komma” nr 833. Jag skulle vilja dela några tankar med utgångspunkt från psalmens ord.
Tänk att vi får komma till honom som håller hela världen i sin hand men ändå har tid att tänka på mig. Att få komma till honom är att tänka efter vem är han, vad kan han betyda för mig? Och eftersom livet skiftar ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-10-15 Bortgömda/bortglömda rikedomar
  18 e tref. Ev III, Matt 13:44-46. Jes 45:3
  En skatt är något som är värdefullt, ibland handlar det om det som skulle ge mycket pengar om det skulle säljas, en annan gång handlar det om värden som inte är ekonomiska men som har ett stort affektionsvärde, känslomässigt viktigt, kanske en ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-09-24 Ett är nödvändigt
  15 e tref (GT I), Neh 9:19-21
  Varje människas liv är en berättelse som innehåller många olika ingredienser av både positivt och negativt innehåll. Det vi är med om präglar oss på olika sätt och ger oss ett förhållningssätt till livet och hur vi tänker och går vidare. Om vi skulle skriva en berättelse om vårt liv, skulle det kanske inte vara så dramatiska ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-09-17 Gud vill göra något nytt
  Amos 9:11-15, Matt 14:22-33
  Under sommaren har jag sett ett plank som sett väldigt snett ut runt ett hus, och jag har förvånats över att man inte har byggt ordentligt när man har satt upp det. Häromdagen fick jag se det igen, men den här gången ifrån ett helt annat håll, och det visade sig att ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-09-03 Friheten i Kristus
  Luk 4:16-21
  Idag är temat för kyrkoårets texter ”Friheten i Kristus” och det finns många infallsvinklar på det i dagens texter – befrielse från sjukdom, frihet från omänskliga lagar, befrielse till ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-08-20 Nådens gåvor
  1 Kor 12:1-11
  Vilka kvalifikationer krävs det för att vara en kristen? Ja, det beror på vem man frågar. Enligt migrationsverket krävs det kunskap . Enligt en tidningsnotis hade man frågat en konvertit, alltså en som övergått från en annan religion till kristen tro hur många sidor det finns i bibeln, och andra rena kunskapsfrågor som förmodligen få av ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-06-18 På praktik hos Jesus
  Mark 6:30-44
  När vi närmar oss den här texten kan vi säga att vi kan den, att den handlar om femtusen män, två bröd och två fiskar och att alla blir mätta. Och så är det inte så mycket mer att säga om det än så. Men låt oss tänka oss att se händelsen utifrån tre olika synvinklar. Den första är lärjungarnas, den andra är folkets, den tredje är ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-06-11 Gudsmöten
  Trefaldighetsdagen, 1 Mos 18:1-8, Joh 11:18-27, Apg 4:5-12
  Om vi ska lära känna en människa gör vi det ofta utifrån den roll hon är i, åtminstone till en början. Vi kan träffa henne i yrkesrollen och se vissa sidor, vi kan möta henne i föräldrarollen och se andra sidor, vi kan möta henne i goda vänners sällskap och får ytterligare andra ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-04-09 Att besöka Jesushuset
  Palmsöndag, Rom 5:1-5
  På TV finns det ett program som heter Vem bor här, och där 6 olika personer presenteras med namn och yrke och så får man hälsa på i deras hem, och de medverkande ska försöka lista ut vem som bor var. Det döljer sig de mest fascinerande hem bakom en ofta ganska intetsägande fasad. När jag läste den här texten i Romarbrevet 5 så fick jag bilden ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-03-12 Att se den osynlige
  2 i fastan, Jes 61:1-3, Hebr 11:27
  En pojke hade ett synfel som gjorde att han inte hade något färgseende utan såg världen i svartvitt. Han visste inte av annat, men så fick han utifrån dagens teknik möjligheten att prova ett par glasögon som hade utvecklats för att på något sätt kunna få ögat att se färger. Och det fungerade – och att få se hans reaktion på alla färger var rörande – och nu längtade han efter att få se ...
Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2017-03-05 Prövningens stund
  1 i fastan, Mark 1:12-13
  Det var en mörk kväll. Lägerelden var tänd och Jesus och lärjungarna satt och pratade förtroligt med varandra. Någon av dem kom in på temat frestelser och prövningar, och berättade om sådant som var jobbigt att hantera i livet och undrade om Jesus visste någonting om hur det var att möta sådana saker. Och Jesus började berätta om ...
  Eva Andreas
Läs predikan
   
   
   
2017-02-12 Nåd och tjänst
  Septuagesima ep III, Fil 3:7-14
  Vi brukar ibland slänga oss med uppmaningar av olika slag. Carpe Diem, fånga dagen. Idag är första dagen av resten av ditt liv: Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att de var livet. Och tanken är att få oss att tänka till, att stanna upp ett tag och fundera över hur vårt liv ser ut. Jag vet inte om det hjälper så mycket, för det är så lätt att fortsätta på samma ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-12-04 Lärjungskap, del 7, Alla har något att bidra med
  1 Kor 14:26
  Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra olika slags kyrkor. Den som ringde visste ingenting om frikyrkligheten och hade haft sporadisk kontakt med svenska kyrkan. När jag beskrev hur vår församling är uppbyggd, med demokratisk ordning, med det personliga ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-11-27 Hosianna- välsignad är han som kommer
  Första Advent
  Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om Jesus och allt han har gjort. Och för att det är festdag så får vi vara med och sjunga Hosianna Davids Son, välsignad är han som kommer- Idag skulle vi kanske använda andra ord, men ordet ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-10-30 Lärjungaskap, del 6, Andens Gåvor
  1 Kor 12:4-11
  I veckan hade vi styrelsemöte och det var många olika frågor att ta i. Ansvarsuppgifterna delades och en del föll på min lott. Och när jag sedan skulle se efter vilka kontakter jag skulle ta, så hade jag skrivit ”Kolla med Jesus”. Förmodligen skulle det stå ”kolla med XX”, men av någon anledning blev det Jesus istället. En felskrivning som ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-10-22 Utmaningar och möjligheter
  Neh 2:11-20
  Nehemja var en av de judar som stannat kvar i Babylonien efter judarnas fångenskap. En del av folket hade återvänt till Jerusalem och Israel, men många valde att stanna kvar i sitt nya hemland där de hade etablerat sig och hade det bra. Nehemja hade en hög position som munskänk åt kungen, och ansvarade för att ...
  Eva Andreas
Läs predikan
   
   
   
2016-10-16 Lärjungaskap, del 5, Kärleken
  1 Kor 12:31 – 1 Kor 13:13
  Vad är kärlek? Enligt uppslagsverket wikipedia på internet kan man ge följande definition: Kärlek är ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring. Vi använder ordet i så många olika sammanhang och ibland lite ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
2016-10-02 Lärjungaskap, del 4,  Andens utrustning
  Rom 12:1-8,  Kor 12:27-31, Ef 4;11-13
  Längst fram här i kyrkan har vi en kopia av skulptur ursprungligen gjord av den danske konstnären Thorvaldsen. Den visar Jesus med händerna uträckta som för att både ge och ta emot. Från början hade konstnären tänkt att armarna skulle riktas uppåt som en gest av tacksamhet och tillbedjan, men genom ett misstag i processen kom armarna att sjunka och fick ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-09-25 Att vara lärjunge, del 3, Vår andliga identitet
  1 Petr 2:4-10
  Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare – ja listan kan göras lång på vem man är, och allt är ju lika sant, det är omständigheterna som avgör. Men man kan ju själv lägga större vikt vid det ena eller ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-09-18 Att vara lärjunge, del 2
  Luk 11:9-10
  Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta all världens information snabbt, andra kan lätt få kontakt med mig endera via ett samtal eller med ett meddelande. Tänk vad som kan rymmas i en sån här liten sak…
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-09-04 Att vara lärjunge – utmaningar och möjligheter ”Grunden”
  Matt 28:16-20
  Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan ger olika vinklingar på temat.  I programbladet står den text som är utgångspunkt så att man om man vill kan förbereda sig innan. Temat är Att vara lärjunge – utmaningar och möjligheter. Vi kan säkerligen ha många tankar omkring ordet lärjunge – det kan kännas kravfyllt – vi måste en massa, vi borde vara si och så vilket kan vara svårt och jobbigt; men det kan också ha ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-08-21 Trons löften
  2 Petr 1:2-8
  Vad tänker du på när du hör namnet Petrus utifrån Nya Testamentets skildringar? En man som var spontan, som ville så väl, men ibland kom alldeles fel, en man som alltid, eller åtminstone nästan alltid ställde sig upp och stod på Jesus sida, en man som misslyckades så kapitalt att han drog sig undan och gömde sig i samband med ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-07-10 Kristi förklaringsdag
  Mark 9:2-9
  ”Det här har varit det bästa året i mitt liv” sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att hon fått möta Jesus och insett vad det betyder för henne att ha en personlig ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-06-12 Förlorad och återfunnen
  II ep Ef 2:1-10
  Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från en myndighet, eller skrivet för hand med en personlig handstil och förhoppningsvis ett gott innehåll. När jag får ett sådant brev tycker jag det är lite spännande att se om jag ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-06-05  Kallelsen till Guds rike
  2 e tref Ev II Joh 1:31-51
Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att ”en frälsare har fötts åt er”, och hur han  genom sitt liv och sina gärningar fick visa på Guds kärlek, hur han gick i döden för vår skull, tog allas vår synd och skuld på sig för att vi skulle kunna få en personlig relation ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-05-22 Jag har sett och hört
  2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20
  Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra med varandra, men där handlingen så småningom vävs ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-04-03 Påskens vittnen
  Luk 24:13-35
  Det är mycket dramatik och känslor i händelserna runt påsken, alltifrån djupaste sorg till djupaste glädje, och det är ju för att det är människor som finns med. Det är så skönt att bibeln inte väjer för alla känslorna och slätar ut det till ingenting, utan att vi kan ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-03-27 Herren lever
  Vad var det egentligen som hände den där natten/morgonen? Ja, det kommer vi aldrig att kunna förklara rent vetenskapligt, hur gärna vi än vill det. Det vi vet är att det blev något nytt, något annorlunda, som gjorde att sorg vändes i glädje, som gjorde att rädsla vändes till frimodighet, som gjorde att det ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-03-20 Hosianna- Herre hjälp
  Palmsöndagen Ps 118:19-29
  Tänk vad fort tiden går. För två år sedan sändes TV-gudstjänsterna härifrån Köping, och jag predikade över evangelietexten om hur Jesus red in i Jerusalem, hur han kom ridande på en åsna så att han såg människorna i ögonhöjd, och hur han orkade bry sig om mitt i vissheten att han var på väg mot lidande och död. Och trots att han visste eller kanske tack vare ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-03-06 Livets bröd
  Midfastosöndagen Joh 6:24-35
  Drömmar, längtan, behov av olika slag följer oss människor genom livet. Ibland får vi se dem uppfyllda, ibland blir det bara önskemål som aldrig slår in. Det kan handla om yttre saker, det kan handla om det vi kallar vårt inre, mål, mening, möjligheter. En del kan vi själva se till att det ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-02-28 Kampen mot ondskan
  1 Kung 18: 20-39
  Tänk om det fanns en personligt utformad mätare som vi kunde ha med oss, som varnade för om vi är på väg i in gott eller ont, som kunde visa rött om det val vi tänker göra ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2016-02-07 Kärlekens väg
  Fastlagssöndagen Joh 12:20-33
  Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap, eller sådana där det bara fungerat utifrån deras möjligheter och som på något sätt fört historien vidare. Ibland är det de man förväntar sig som trätt fram, men lika ofta är det de som verkar i det tysta, som får betyda ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-12-13 Profetorden en lampa i mörkret
  3 i advent Ep 2 Petr 1:19-21
  Advent och jul är den tid i kyrkoåret då gamla testamentets profetior sätts i fokus på ett speciellt sätt, och visar hur allt får sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Första advent läser vi Sakarjas ord om konungen som skall komma på en åsna, andra advent är det profeten Mikas budskap om svärd som skall smidas till plogbillar och spjut till vingårdsknivar och Guds rike skall fullkomnas. Tredje advent som handlar om att bana väg för ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-11-29 Hosianna!
  Första advent Matt 21:1-9
  Det var orostider i landet, man levde under ockupation och missnöjet blev allt starkare. ”Vi behöver någon som kan hjälpa oss och som kan se till att vi får tillbaks vårt land igen”. Och den ene efter den andre dök upp, men det blev inget mer utav det.. Men så kom det en som hade en helt annan framtoning, som redan när han framträdde första gången ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-11-22 Att leva heligt och fromt i väntan på Kristus
  Domssöndagen Ep I 2 Petr 3:8-13
  Det är domssöndagen idag- en dag som kanske mer än andra innehåller flera perspektiv. Ett av dem får oss kanske att huka oss och tänka: jag platsar inte, jag lever inte upp till standarden, jag vill inte höra talas om temat, jag vill inte behöva stå inför Guds domstol. Ett annat tema är glädjen och härligheten i vissheten att ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-10-31 Alla Helgons dag
  Jes. 49:8-10, Upp 7:9–17
  Vi har lyssnat till sången ”Vi går mot en gyllene soluppgång” som är en beskrivning av det som väntar efter detta livet.
Det sägs ju att det är viktigt att ha ett mål för det vi gör, och i den här sången möter vi målet beskrivet på ett väldigt poetiskt sätt. Vi går mot en gyllene soluppgång, och det fyller oss med stor glädje och förväntan. Att se soluppgången är något ...
Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-09-20 Döden och Livet
  16:e eft. Trefaldighet  Joh 11:28-44
  ”Döden och Livet” är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin. Vi ser bilderna på människor i flykt, på umbäranden, dålig behandling och nås också av rapporter att inte alla klarar sig utan dödas på olika sätt, en del på flykt, en del under krigets fasor. Men vi får också bilderna på dem ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-09-06 Kämpa trons goda kamp
  1 Tim 6:11,12
  Så ligger en sommar bakom igen med många olika upplevelser och händelser både i det personliga och i världen omkring oss. Det är positivt och negativt, det är små och stora händelser, som präglar oss på olika sätt, i vårt sätt att tänka och agera. Ibland kan känslan ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-08-16 Tro och Liv
  11:e eft. Trefaldighet Ps 143:6-10
  ”Det enda vi har , det är stunden just nu och den kan vi använda väl kära du, och lyckan vi drömt om den finns bara här och finns bara nu”. Så skriver kristne sångförfattaren Göte Strandsjö i en sång. Författaren Stig Johansson skriver i en dikt ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-06-27 Insikt, utsikt och uppsikt
  4:e eft. Trefaldighet Ps 62:2-9
  Vi har under det gångna året haft en konfirmationsgrupp. Som utgångspunkt har vi haft Frälsarkransen eller Livets pärlor, som med sina olika pärlor (gudspärlan, jagpärlan, doppärlan, ökenpärlan, bekymmerslöshetspärlan, kärlekspärlorna, hemlighetspärlorna, nattens pärla, uppståndelsens pärla, tystnadspärlorna) tar upp olika sidor av livet. Ungdomarna har fått tänka till om vem Gud är, vem jag är i relation till ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-06-14 Jag är med dig
  2:a eft. Trefaldighet  Dom 6:1-16
  Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma frågeställningar. Gud var finns du, hur kan du tillåta allt som händer i vår värld, varför griper du inte in? Och också kanske få del av det lite obekväma svaret ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-04-05 Han är uppstånden
  Påskdagen Joh 20:1-8
  Det var som att hela världen stannade upp ett tag. Det hände så mycket omkring dem att de inte varken förmådde förstå eller ta in något av det. Det var enklare att fly från alltihop och låsa in sig i ett rum och dela smärtan tillsammans. Tre år tillsammans med Jesus hade betytt så mycket, de hade fått se så många människor få hjälp och stöd, de hade fått höra så mycket god ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2015-01-01 Var inte rädd
  Nyårsdagen Jes 41:10
  Våren 1978 var jag i mitten av min pastorsutbildning och hade en praktikperiod i en missionsförsamling. Ortens två lokaltidningar gjorde ett reportage om den unga pastorskandidaten och bland annat kom frågan, vilket är ditt favoritbibelord. Det var inte så lätt att välja ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-11-02 Redan nu – men ännu inte
  Jes 60:18-22
  Ibland är det fascinerande att se hur Bibelns texter bekräftar varandra trots att de är skrivna under helt olika tidsepoker. Profeten Jesaja som levde ungefär 700 år före Kristus förmedlade sin hälsning till Jerusalem, symbolen för den plats där Gud bodde och gav med sina ord uppmuntran och ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-09-07 Friheten i Kristus
  Mark 2:23-28
  I en av våra psalmer sjunger vi om att ”Friheten sträcker ut sin hand”, Och för att beskriva friheten används många olika ord: kärlek, att komma som vi är, glädje, myndigförklarad, inga hopplösa fall, inga åldersgränser, döden är besegrad, värme, inget kan skilja oss från den. Och egentligen tror jag att vi skulle kunna ersätta ordet friheten i den här sången med Jesus: Jesus sträcker ut sin hand och vill ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-08-10 Andlig klarsyn
  Ps 119:30-35
  En sommar ligger bakom med många upplevelser av både mänsklig och andlig art. Jag har haft möjlighet att lyssna på många gudstjänster både på plats och genom internet och det har lett fram till bönen: Herre visa mig din väg! Och den bönen har aktualiserats igen ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-06-15 Livsresa
  Det finns ett begrepp som blivit väldigt populärt att använda, och det är att säga att man har gjort en resa, inte i bemärkelsen att man åkt bil eller tåg eller något annat från punkt a till punkt b, utan att man genom livets gång fått erfarenheter som kallas en resa. ”Vilken resa jag har gjort” d v s det jag varit med om, det jag har lärt mig. Och visst snurrar det på allt ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-05-25 Bön
  1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13
  Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar frågetecken, hur varför, en del är självförvållat, annat ligger utanför vår kontroll. Vi möter det som skapar glädje, som gör att allting känns lättare och vi kan glädjas både ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-05-11 ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”
  Matt 28:18-20
  De tolv lärjungarna hade fått ett omöjligt uppdrag; de skulle gå ut i hela världen och göra människor till lärjungar. Hur skulle det gå till? Vad hade de för resurser? De hade ingen kyrka, de hade inte en välbalanserad budget, de hade inga ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-04-20 Jesus är uppstånden
  Påskdagen  Luk 24:1-12
  Vad var det som hände den där morgonen? Ja, egentligen har vi inga svar på det, vi vet bara att det hände. Och de ögonvittnesskildringar vi har är också lite olika, precis som det blir när flera människor ska berätta samma sak. I dag möter vi Lukas berättelse. Han har noga efterforskat ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-03-23 För Jesus är allting möjligt
  Joh 11
  Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus som människa med många känslor, samtidigt som vi ser honom som den som är ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-03-16 Den kämpande tron
  Mark 14:3-9
  Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt oss, eller hur kunde det ta den vändningen som ingen kunde förutse? Ibland går det att spåra ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-03-02 Kärlekens väg
  Mark 10:32-45
  Det var en annorlunda atmosfär omkring Jesus och lärjungarna den här gången. Istället för glädje, samtal och gemenskap beskriver Markus att ”De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda!”  
Det låg något i luften som ingen ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-02-09 Bilder av livet
  Dan 3, PS 126, Ps 35
  Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara exakt densamma, men kan ge igenkänning och nya tolkningsmöjligheter.  I den här predikan vill jag ge några sådana berättelser/bilder, sinsemellan väldigt olika, men förhoppningsvis med en ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-01-19 Är då Kristus delad?
  1 Kor 1:1-17
  Hur beskriver vi det vi har omkring oss? Ja, det beror på vilket fokus vi har, vad vi vill se, och vilken utgångspunkt vi har. Jag har en bild här. Den har två helt olika tolkningar beroende på var man sätter blicken. Endera ser man en vit vas, eller också så ser man två ansikten i profil. Och båda beskrivningarna är ju lika sanna, det är bara det att det är olika fokus. Idag ställs vi inför frågan: är Kristus delad, dels utifrån bibelordet vi nyss hörde läsas, dels utifrån den faktiska situationen när vi ser ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2014-01-12 Ljus och liv i Jesus
  Joh 1:1-18
  Jag brukar ibland titta på ett program på TV som heter ”förrådsfyndarna”. Där säljs förråd som blivit övergivna med sakerna kvar, och högstbjudande får allt som finns i förrådet. Innan auktionen får alla titta in i förrådet, men de får inte röra någonting utan försöka uppskatta vad som finns därinne. Ibland kan ett välkänt märke synas, ibland kan man ana ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-12-08 Att leva i Guds Nu
  Mark 1:14
  Vi talar ibland om att allting har sin tid. Predikaren i Bibeln säger så här: Det finns en tid för allt som sker under himmelen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att dräpa, en tid att läka, en tid att riva ner, en tid att bygga upp, en tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-12-01 Ett nådens år
  Luk 4:16-22
  ”Se, jag vill göra något nytt, redan nu visar det sig, märker ni det inte” sade redan profeten Jesaja flera hundra år innan Jesus framträdde, och löften om detta nya fanns med hos folket på många olika sätt och ledde fram till en förväntan på att Gud skulle sända någon som skulle kunna förverkliga detta nya. Man kallade denna någon för Messias, den smorde, den utvalde. När en kung tillsattes i Gamla Testamentets tid så smordes han med ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-11-17 Vaksamhet och väntan
  Luk 12:35-40
  Vi lever i en tid när allting ska gå snabbt, och vi kan med modern teknik sekundsnabbt kommunicera med andra världsdelar, vi vet i realtid allt som händer, och det gör också att sådant som inte går så snabbt kan kännas svårt, eller man vill inte ens tänka att det finns sådant som inte går att påverka. Men i dagens texter möter vi ett scenario som ligger långt fram, och som vi inte ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-10-20 Nya möjligheter i mötet med Jesus
  Luk 19:1-10
  Det finns många anledningar till att människor blir kända. Men skulle någon sagt till Sackaios att han skulle bli en kändis, hade han säkert slagit bakut på många olika sätt. Han, som var avskydd av många därför att han som jude var i de förhatliga romarnas, ockuperingsmaktens tjänst, och därtill skodde sig på ...
  Eva Andreas
Läs predikan
   
   
   
2013-10-13 Tacksägelsedagen
  Jer 31:3-6, Upp 4:8-11, Matt 15:29-31
  Ett av bibelns genomgående teman är lovsång och tacksägelse. Man tackar Gud för att han är skaparen, för att han är den som uppehåller, för att han är den som leder och hjälper på många olika sätt. I Nya Testamentet är det Jesus som är ämnet för tacksamheten och det märks inte minst när de fyra evangelierna berättar om reaktionerna på det Jesus gjorde, det talas om ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-09-22 Den levande strömmen
  Hes 47: 1-12
  Det hebreiska folket var i fångenskap i Babylon. Templet i Jerusalem, symbolen för Guds närvaro bland sitt folk hade förstörts till deras stora sorg innan deportationen, och livet raserades på många olika sätt. Men fångenskapen i Babylon innebar ändå  ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-09-15 Ett heligt mysterium
  Luk 7:11-17
  Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare ”The Message på svenska” är det också tillrättalagt för att det lättare ska kunna förstås. Slutet av berättelsen i Luk 7 återges ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-09-08 Kom till mig
  Matt 11:28-30
  1990 hittade jag en andakt i en kristen tidning, som jag sedan sparat eftersom den berörde mig så mycket. Den är skriven av Lena Bergström i Skellefteå, och den återges med hennes tillstånd.
”Lyssna på havet! Våg på våg rullar in mot ..."
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-09-01 Jag har en dröm
  Amos 9:11-15
  I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade ”I have a dream”, Jag har en dröm, och som blev början till något nytt, därför att det utmanade och gjorde att många tog tag i olika saker och kunde förändra. Det började med en dröm, ett önsketänkande, och det kunde ha ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-08-18 De uträckta händerna
  På nattvardsbordet längst fram i vår kyrka finns den här Kristusgestalten som, håller ut sina välsignande händer. Den finns i många kyrkor och hem, och är en kopia av en staty som finns i Vor Frue Kirke i Köpenhamn. Den är gjord av konstnären Berthel Thorvaldsen. Och det finns en berättelse om hur ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
   
2013-08-11 Det är roten som bär Dig!
  Rom 11:18
  Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte ett citat som sades vara från bibeln men som verkade märkligt, och jag tänkte att det möjligen skulle kunna vara från ordspråksboken. Så här står det: Det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Men det visade sig att det är hämtat från Rom 11:18. Det är alltså ett ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-08-04 Nådens gåvor
  1 Kor 12:4-11
  ”Den helige Ande skickar överraskande budbärare” – Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland hålls i schack, ibland måste behandlas hade hamnat i en svacka, och kände att han tappade livsmodet totalt, och träffade en god vän. De skulle planera något, men som ofta i ett samtal gled samtalet in på olika frågor ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-06-16 Det är jag – var inte rädda
  Matt 14:22-32
  I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten av tavlan står Jesus och håller ut sin vänstra hand som i en välsignande gest; den andra sträcker han mot Petrus som finns i nedre kanten av bilden och som är på väg att sjunka. Han klamrar sig fast vid Jesus mantel och ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-06-09 Kallelsen till Guds rike
  2:a sönd. eft. Trefaldighet  Joh. 1:35-46
  Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så småningom har det blivit samgåenden, och det som idag är Tunadalskyrkans församling kan räkna sina rötter i åtminstone ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-06-02 Andlig klarsyn
  Joh 1: 29-34
  I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de ”stora” namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid den brinnande busken, där han fick kallelsen att föra ut folket ur Egypten tillbaka till sitt eget land. Idag möter vi Johannes Döparen, som hade fått uppdraget att ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-05-19 Kom och drick
  Pingstdagen  Joh 7:37-39
  Jag var ute och åkte tåg häromdagen, och man hinner se mycket på några timmar. Mest skog, men en och annan glänta med fina hus och fina tomter, men också skrotupplag här och där, Och så får man se många orter från en annan sida än när men t ex åker bil. Men det gäller att sätta blicken på rätt ställe. Håller man den för nära, så ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-05-12 I väntans tider
  Söndagen före pingst  Apg 1:1-14
  Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man inte är överens, men att man ändå i samförstånd kan gå vidare. En annan konsekvens kan vara att man tvingas tänka efter, vad är det som ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-04-28 Att påverkas av Jesus
  5:e söndagen i påsktiden  Joh 15:10-17
  ”När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet, högmod, girighet och de handlingar som är uttryck för detta, exempelvis förtal, intriger, misstänksamhet, strider och ett egoistiskt levnadssätt. I stället odlar de kristna med Andens hjälp ..."
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-04-14 Den gode herden
  3:e söndagen i påsktiden   Ps 23
  Vi använder många symboler och bilder för att beskriva det som är svårt att beskriva. Det kan handla om egenskaper, det kan handla om uttryckssätt, och beroende på våra förutsättningar och kunskap kan vi lägga in olika saker i symbolen. En bild som används mycket i ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-03-31 Han lever
  Påskdagen  Mark 16:1-14
  Man brukar ibland säga att någonting är början till slutet, men i allt som händer runt påsken skulle jag vilja vända på det och säga; det är slutet till början. För människorna som följt Jesus och trott och litat på honom verkade ju hans död bli slutet, nu fanns han inte längre kvar, blev det inte mer? Petrus och de andra lärjungarna stängde in sig ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-03-10 Likt ett vårregn
  Hos 6: 3, Höga Visan 2: 10-13, Ords 16: 15
  Vi har två barn, en dotter och en son. När dottern skulle födas kom värkarna i beräknad tid, och det var inte svårt att förstå att något var på gång. När sonen föddes gick jag över beräknad tid, jag hade inga förvärkar utan allt var som vanligt. När dag efter dag gick utan att något hände blev känslan, nej, det kommer aldrig att bli ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-03-03 Jesus har makt
  3:e söndagen i fastan   Mark 5:24-34
  Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska ske nästa gång. De har hört om hur han har stillat en storm ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-02-10 Kärlekens väg
Fastlagssöndagen   Joh 12:20-33
  Det är tvära kast i texterna i kyrkoåret. Förra söndagen mötte vi Jesus som en drygt en månad gammal baby; idag möter vi honom i slutet av sin livsvandring 33 år senare. Och i och med den här söndagen börjar också en ny period, faste...
  Eva Andreas
Läs predikan
   
   
   
2013-02-03 Uppenbarelsens ljus
  Kyndelsmässodagen  Luk. 2:22-40
  Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det var säkerligen inte så lätt att förstå och ta till sig allt som hände. Men när så småningom efter kanske 40-50 år läkaren Lukas kom för att ta reda på allt som hänt kring Jesus, hade Maria genom åren fått tid att ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2013-01-20 Livets källa
  2:a söndagen efter Trettondedagen  2 Mos. 33:18-23
  Det finns många intressanta människor i bibeln. En av dem är Mose, som vi säkerligen allihop har många bilder av och många tankar omkring. Mose föddes i en hebreisk familj, men blev senare genom olika omständigheter adopterad av en egyptisk prinsessa och ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
   
2012-03-11 Vindkraftverkens predikan
  Hes 37:1-14
  Vi har mycket omkring oss som är ganska självklart och som man kan se många gånger utan att det är mer än att vi i bästa fall konstaterar att det finns där, om vi ens lägger märke till det. Men ibland så kan det vardagliga ge nya tankar och möjligheter, och det blir små AHA-upplevelser som gör ...
  Eva Andreas
  Läs predikan
   
   
© 2013-2020