Hem---Ung Tro---LänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---


Markustemat fortsätter under våren:

 

Predikotexterna utgår från Markus (inte från kyrkoårets texter).

 

För att få ut ännu mer av texterna kan man med fördel läsa bibeltexterna hemma under veckan innan.

 

   4/3 Mark 8:1-9:1 

11/3 Mark 13:32-14:25

18/3 Mark 14:26-15:15

25/3 Mark 15:16-15:47

   1/4 Mark 16:1-16:20

   8/4 Mark 9:2-10:12

15/4 Mark 10:13-11:14

22/4 Mark 11:15-12:34

29/4 

   6/5 Mark 12:35-13:31

 

Equmeniakyrkan har gett ut en bok ”90 dagar med Jesus” med tankar och böner för 90 dagars läsning ur Markusevangeliet.  Några exemplar finns i kyrkan.

 

Den går också att ladda ner som en app till mobiltelefonen. ”Bibelstund”

 

Eller läsas via pdf i datorn:

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2017/05/Markusboken17_WEB.pdf

 

Markusstafetten innebär att någon får i uppdrag att i gudstjänsten berätta något man tycker är viktigt utifrån dagens bibelavsnitt. Den som har ”stafettpinnen” frågar någon inför nästa gudstjänst

 

Samtal om Livet efter gudstjänsterna 11/3 och 8/4. Vi äter kyrklunch tillsammans (ordnas av församlingen) och samtalar sedan i grupper om det vi hört om i gudstjänsten.

 

Markusmässan med mycket sång och nattvard kommer att framföras 20/5 i gudstjänsten.

Sångövningar: Tisdagarna 6/3, 20/3, 17/4, 8/5 kl 18.30-20, Lördag 19/5 kl 10-12.
Ledare: Lotta Ruin och Eva Andreas.

 

 

 
© 2017-2018