Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

Februari 2023

To 2 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 5 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Birgitta Persson
Sång: Lotta Ruin

Ti 7 11.00 Andrum

To 9 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 12 10.30 Gudstjänst
Predikan: Eva Andreas
Sång: Lennart Ögren
Mötesledare: Pirkko Rupponen

Ti 14 11.00 Andrum

To 16 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 19 10.30 Årsmöte
Andakt med nattvard
Anna Olsson
Kyrklunch: Pizza

Ti 21 11.00 Andrum

To 23 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 26 10.30 Gemensam gudstjänst i Tunadalskyrkan
Predikan: Janne Ternvall
Mötesledare: Anna Olsson
Sång: Lovsångsteamet
Kyrkkaffe: Serveringsgrupp

Ti 28 11.00 Andrum

   

Vad händer i församlingen?December 2022

Januari 2023

Februari 2023

Mars 2023
© 2022-2023