Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

Februari 2022

Ti 1 11.00 Andrum

To 3 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 6 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Christian Widera
Sång: Lovsångsteamet
Efter gudstjänsten församlingsmöte
där vi arbetar med den nya verksamhetsplanen

Ti 8 11.00 Andrum

To 10 19.00-20.30 Levande Tro

Lö 12 OBS! Tidigare annonserad möteshelg med KG Larsson är inställd!

Sö 13 10.30 Gudstjänst i Tunadalskyrkan
OBS! Tidigare annonserad gemensam gudstjänst med KG Larsson är inställd!

Ti 15 11.00 Andrum

To 17 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 20 10.30 Årsmöte och andakt med nattvard
Anna Olsson
Kyrklunch: Serveringsgrupp

Ti 22 11.00 Andrum

To 24 19.00-20.30 Levande Tro

Lö 26 18.00 Missionskväll
i Sorbykyrkan, Munktorp
Gunilla och Veasna Bun,
blivande missionärer i Thailand

Sö 27 11.00 Gemensam gudstjänst
med Carl-Olov Hultby
i Östanåskyrkan
16.00 Mötesplats Tunadal
”Psalmer, läsarsånger och andliga visor”
medverkan av Carl-Olov Hultby


   
 

Detta är en preliminär planering som kan komma att ändras.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

   

Vad händer i församlingen?November 2021

December 2021

Januari 2022

Februari 2022

Mars 2022
© 2021-2022