Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

December 2021

To 2 19.00-20.30 Levande Tro

Lö 4 16.00 Konsert med Kammarmusikföreningen

Sö 5 10.30 Gudstjänst
Predikan: Göran Strömberg
Mötesledare: Anna-Carin Ragnarsson
16.00 Mötesplats Tunadal
”Psalmer, läsarsånger och andliga visor”

Ti 7 11.00 Andrum

To 9 19.00-20.30 Levande Tro

Fr 10 19.00 ”Gospel i Adventstid”
med Hampe Gospel och Håkan Isacsson
Utgångskollekt till Diakonia.
Servering

Sö 12 10.30 Gudstjänst med nattvard
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Anette Karlsson
Sång: Lovsångsteamet

Ti 14 11.00 Andrum

To 16 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 19 10.30 Vi sjunger julens sånger
Eva Andreas och Christine Lindberg

Ti 21 11.00 Andrum

Fr 24 10.00 Samling vid julkrubban
Anna Olsson, Karin Norin och Eva Andreas

Sö 26 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Inger Lindberg
Musik av Erik Wing och Eva Andreas.
Kollekt till internationell mission.
OBS! Tidigare annonserat kyrkkaffe är inställt!

Fr 31 20.00 Nyårsfirande i Östanåskyrkan
(Föranmälan till Östanåskyrkan för den som vill delta.)

   
 

Detta är en preliminär planering som kan komma att ändras.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

P.g.a. utökade restriktioner har vi tillsvidare ställt in all slags servering inomhus.

   

Vad händer i församlingen?November 2021

December 2021

Januari 2022

Februari 2022

Mars 2022
© 2021