Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

November 2021

Ti 2 11.00 Andrum

On 3 OBS! tidigare annonserad "Öppen Kyrka" är inställt!

To 4 19.00-20.30 Levande Tro

Lö 6 10.00-20.00 Alla Helgons Dag i Johanneskapellet
Kapellet är öppet för stillhet, ljuständning,
och möjlighet för samtal och fika.
Tider för andakter:
11.00 Tunadalskyrkan ansvarar
13.00 Sorbykyrkan ansvarar
15.00 Östanåskyrkan ansvarar
16.00 Svenska kyrkan ansvarar
18.00 Pingstkyrkan ansvarar
16.00 Konsert i Tunadalskyrkan
med Kammarmusikföreningen

Sö 7 10.30 Gudstjänst med minnesstund
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Inger Lindberg
Sång: Gunnar Lindberg

Ti 9 11.00 Andrum

On 10 OBS! tidigare annonserad "Öppen Kyrka" är inställt!

To 11 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 14 10.30 Gudstjänst
Predikan: Eva Andreas
Sång: Lennart Ögren

Ti 16 11.00 Andrum

On 17 OBS! tidigare annonserad "Öppen Kyrka" är inställt!

To 18 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 21 10.30 Nattvardsandakt
Anna Olsson och
Birgitta Persson

Ti 23 11.00 Andrum

On 24 OBS! tidigare annonserad "Öppen Kyrka" är inställt!

To 25 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 28 10.30 Adventsgudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Kyrkkaffe: Serveringsgrupp

Ti 30 11.00 Andrum

   

Vad händer i församlingen?November 2021

December 2021

Januari 2022

Februari 2022

Mars 2022
© 2021