Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

Oktober 2021

Lö 2 09.00-13.00 Arbetar- och röjardag

Sö 3 10.30 Gudstjänst
Besök av Agne Furingsten, församlingshandledare.
Mötesledare: Anna Olsson
Lovsångsteamet
Samtal vid kaffeborden/kyrklunch. Severingsgrupp

Ti 5 11.00 Andrum

On 6 OBS! tidigare annonserad "Öppen Kyrka" är inställt!

To 7 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 10 10.30 Gudstjänst
Besök av Stig Lindeman från ”Goda Nyheter”
Mötesledare: Anette Karlsson
Utgångskollekt till ”Goda Nyheter”

Ti 12 11.00 Andrum

On 13 OBS! tidigare annonserad "Öppen Kyrka" är inställt!

To 14 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 17 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Inger Lindberg
Sång: Gunnar Lindberg
Utgångskollekt till Equmenia

Ti 19 11.00 Andrum

On 20 OBS! tidigare annonserad "Öppen Kyrka" är inställt!

To 21 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 24 10.30 Nattvardsandakt
Anna Olsson och
Pirkko Rupponen
16.00 Mötesplats Tunadal
”Psalmer, läsarsånger och andliga visor”
Eva Andreas, Holger Strandgren,
servering

Ti 26 11.00 Andrum

On 27 OBS! tidigare annonserad "Öppen Kyrka" är inställt!

To 28 19.00-20.30 Levande Tro

Sö 31 10.30 Knytisgudstjänst
Ansvarar: Anna-Carin Ragnarsson och Lars-Axel Nordell

   

Vad händer i församlingen?September 2021

Oktober 2021

November 2021
© 2021