Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

September 2021

  OBS! Det är i nuläget inte klarlagt om våra möten kommer att kunna bli på
plats i Tunadalskyrkan eller om de helt eller delvis kommer att hållas via Zoom.
Informationen här om detta kommer att uppdateras när klarläggande har kommit.

Sö 5 10.30 Gudstjänst
Besök av Agne Furingsten, församlingshandledare.
Samtal vid kaffeborden/kyrklunch.

Ti 7 11.00 Andrum

On 8 18.00-20.00 Öppen kyrka

To 9 19.00-20.30 Levande tro

Sö 12 10.30 Gudstjänst
Predikan: Birgitta Persson

   
   
  Fortsättningen av september månads program kommer att
publiceras här vid ett senare tillfälle.
   
   
   
   
 

OBS! Detta är en preliminär planering som kan komma att ändras. Våra planerade samlingarna kommer att genomföras om det går utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Angående möten som sänds via Zoom:
Församlingens medlemmar kommer att få e-post med länk till våra gudstjänster via Zoom.
För den som inte är medlem men vill vara med på gudstjänsterna så kontakta församlingens pastor eller ordförande för att få ett
e-postmeddelande med Zoom-länk, alternativt telefonnummer för inloggning via telefon.
(Kontaktuppgifter för pastor och ordförande finns här: Kontakt )

   

Vad händer i församlingen?Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021
© 2021