Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

Juli 2021

  OBS! Det är i nuläget inte klarlagt om våra möten kommer att kunna bli på
plats i Tunadalskyrkan (resp. övriga kapell och kyrkor enligt nedan)
eller om de helt eller delvis kommer att hållas via Zoom.
Informationen här om detta kommer att uppdateras när klarläggande har kommit.
(För de ekumeniska gudtjänsterna är inte heller tidpunkten fastställd än, utan information om detta kommer det att kompletteras med senare.)

Sö 4 10.30 Ekumenisk gudstjänst
Tunadalskyrkan ansvarar
Predikan: Anna Olsson

Ti 6 11.00 Andrum

On 7 18.00-20.00 Öppen Kyrka

Sö 11 15.00 Musikcafé i Herrdals kapell
Anna Olsson och Eva Andreas.
Medtag kaffekorg.

Ti 13 11.00 Andrum

On 14 18.00-20.00 Öppen Kyrka

Sö 18 Ekumenisk gudstjänst
Östanåskyrkan ansvarar

   
 

OBS! Detta är en preliminär planering som kan komma att ändras. Våra planerade samlingarna kommer att genomföras om det går utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Angående möten som sänds via Zoom:
Församlingens medlemmar kommer att få e-post med länk till våra gudstjänster via Zoom.
För den som inte är medlem men vill vara med på gudstjänsterna så kontakta församlingens pastor eller ordförande för att få ett
e-postmeddelande med Zoom-länk, alternativt telefonnummer för inloggning via telefon.
(Kontaktuppgifter för pastor och ordförande finns här: Kontakt )

   

Vad händer i församlingen?Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021
© 2021