Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

Juni 2021

  Från och med första juni kommer alla möten att bli på plats i Tunadalskyrkan.
(Men möjligheten att som alternativ deltaga på söndagarnas gudstjänster via Zoom kommer att finnas kvar under juni månad för vissa av gudstjänerna.
Se vidare information nedan.)


Ti 1 11.00 Andrum

On 2 18.00-20.00 Öppen kyrka

Sö 6 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Inger Lindberg
Sång: Gunnar Lindberg
Efter gudstjänsten inbjudes till kyrkkaffe med tårtbuffé utanför kyrkan.
(Som alternativ till att deltaga på plats i Tunadalskyrkan kommer det för denna gudstjänst finnas möjlighet att deltaga via Zoom.)
18.00 Nationaldagsbön
Vi utgår från Tunadalskyrkan.

Ti 8 11.00 Andrum

On 9 18.00-20.00 Öppen Kyrka

Sö 13 10.30 Nattvardsandakt
OBS! Den tidigare annonseringen av två alternativa tider 10.00 och 11.00 är nu ersatta med en samling 10.30 p.g.a. de lättade restriktionerna gällande det maximala antalet deltagare.


Ti 15 11.00 Andrum

On 16 18.00-20.00 Öppen kyrka

Sö 20 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Mötesledare: Christian Widera

Ti 22 11.00 Andrum

On 23 18.00-20.00 Öppen kyrka

Sö 27 OBS! Det tidigare annonserade stugmötet är inställt!

Ti 29 11.00 Andrum

On 30 18.00-20.00 Öppen kyrka

   
 

OBS! Detta är en preliminär planering som kan komma att ändras. Våra planerade samlingarna kommer att genomföras om det går utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Angående möten som sänds via Zoom:
Församlingens medlemmar kommer att få e-post med länk till våra gudstjänster via Zoom.
För den som inte är medlem men vill vara med på gudstjänsterna så kontakta församlingens pastor eller ordförande för att få ett
e-postmeddelande med Zoom-länk, alternativt telefonnummer för inloggning via telefon.
(Kontaktuppgifter för pastor och ordförande finns här: Kontakt )

   

Vad händer i församlingen?Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021
© 2021