Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

Maj 2021

  OBS! Mötena sänds via Zoom.
(Söndagsförmiddagarnas gudstjänster och torsdagskvällarnas bönesamlingar.)
Se nederst på sidan här om länk till mötena via Zoom.

Sö 2 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson

On 5 18.00-20.00 Öppen kyrka
Tid för eftertanke, stillhet och samtal för den som så önskar.
(Max åtta personer.)

To 6 19.00-20.00 Bönesamling
Bönesamlingen hålls via Zoom.

Sö 9 OBS! De tidigare annonserade nattvardsandakterna på plats i Tunadalskyrkan är inställda!

10.30 Gudstjänst

Gudstjänst via Zoom ersätter de tidigare annonserade nattvardsandakterna.

On 12 18.00-20.00 Öppen kyrka
Tid för eftertanke, stillhet och samtal för den som så önskar.
(Max åtta personer.)

To 13 OBS! Den tidigare annonserade bönesamlingen via Zoom är inställd!

Sö 16 10.30 Gudstjänst
Predikan: Anna Olsson
Mötesl: Christian Widera

On 19 18.00-20.00 Öppen kyrka
Tid för eftertanke, stillhet och samtal för den som så önskar.
(Max åtta personer.)

To 20 19.00-20.00 Bönesamling
Bönesamlingen hålls via Zoom.

Lö 22 9.00-13.00 Städdag i och utanför kyrkan
Tag med eget fika.
 
Sö 23 10.30 Pingstgudstjänst
Predikan: Anna Olsson

On 26 18.00-20.00 Öppen kyrka
Tid för eftertanke, stillhet och samtal för den som så önskar.
(Max åtta personer.)

To 27 19.00-20.00 Bönesamling
Bönesamlingen hålls via Zoom.

Sö 30 10.30 Gudstjänst
Predikan: Eva Andreas
Mötesl: Anette Karlsson

   
 

OBS! Detta är en preliminär planering som kan komma att ändras. Våra planerade samlingarna kommer att genomföras om det går utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

I skrivande stund: Då det fortsatt gäller hårdare restriktioner angående offentliga samlingar ställer vi in alla fysiska samlingar som vi har i kyrkan.
(Undantaget är samlingarna "Öppen kyrka" på onsdagar som blir på plats i Tunadalskyrkan, men med begränsningen på max åtta personer. Se ovan.)

OBS! Mötena sänds istället via Zoom.
Församlingens medlemmar kommer att få e-post med länk till våra gudstjänster via Zoom.
För den som inte är medlem men vill vara med på gudstjänsterna så kontakta församlingens pastor eller ordförande för att få ett
e-postmeddelande med Zoom-länk, alternativt telefonnummer för inloggning via telefon.
(Kontaktuppgifter för pastor och ordförande finns här: Kontakt )

   

Vad händer i församlingen?Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021
© 2021