Hem---Ung Tro---LänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

Mars 2019

Fr 1 18-21 Gemenskapskväll

Lö 2 19.00 Lovsångs– och bönekväll
i Pingstkyrkan

Sö 3 10.30 Gudstjänst,
Birgitta Persson,
lovsångsteamet,
Christian Widera

Ti 5 11.00 Andrum

On 6 16.30 Språkcafé
17.00 Läxhjälp


To 7 18.00 Braskväll
Hela Människan

Fr 8 18-21 Gemenskapskväll

Sö 10 10.30 Gudstjänst,
Eva Andreas,
Christian Widera
Insamling till pastors/diakonutbildning
Knytiskyrklunch

Ti 12 11.00 Andrum

On 13 16.30 Språkcafé
17.00 Läxhjälp


To 14 14.00 Dagledigträff
18.30 Levande Tro


Fr 15 18-21 Gemenskapskväll

Sö 17 10.30 Gudstjänst med nattvard
Eva Andreas,
Anna-Carin Ragnarsson o Lars-Axel Nordell,
Birgitta Persson

Ti 19 11.00 Andrum
18.00 Styrelsen


On 20 16.30 Språkcafé
17.00 Läxhälp


To 21 18.30 Levande Tro

Fr 22 18-21 Gemenskapskväll

Sö 24 10.30 Gemensam gudstjänst
med Östanåskyrkan i Tunadalskyrkan.
Annika Södergren Open Doors,
Bengt Freed sång,
Anette Karlsson,
Kyrkkaffe

Ti 26 11.00 Andrum

On 27 16.30 Språkcafé
17.00 Läxhjälp


To 28 18.30 Levande Tro

Fr 29 18-21 Gemenskapskväll

Lö 30 09.30 - 12 Spa för själen
i Sorbykyrkan

Sö 31 10.30 Familjegudstjänst med Förskolan Benjamin
Efter kyrkkaffet:

Ekonomiårsmöte med bordlagda frågor från årsmötet 190217

   

Vad händer i församlingen?Mars 2019

April 2019

Maj 2019

Juni 2019
© 2018-2019